Sản phẩm & Dịch vụ
0969.878787
Sản phẩm & Dịch vụ
Sản phẩm tiêu biểu

Chất xúc tác nhiên liệu Fitch


CẢI THIỆN GASOLINE VÀ DIESEL KẾT QUẢ TRONG MỘT BẢNG HOÀN TOÀN THÊM VÀ CHO PHÉP BẠN THÊM NHIỀU NĂNG LƯỢNG / GALLON TỪ ĐỘNG CƠ CỦA BẠN

TĂNG HORSEPOWER VÀ TORQUE

CẢI TIẾN KINH TẾ NHIÊN LIỆU B 1NG 1 ĐẾN 2.5 MPG

CẢI TIẾN HIỆU SUẤT TRONG ETHANOL BLENDED FUELS, GIẢM B PNG VÀ DÁN RỬA SEAL


Được xác nhận bởi các nghiên cứu trường đại học, các bài kiểm tra hiệu suất được thực hiện bởi các cơ sở thử nghiệm độc lập, các công ty kỹ thuật độc lập sử dụng các giao thức ASTM, các ấn phẩm độc lập và khách hàng của chúng tôi, Fitch Fuel Catalyst cải tiến nhiên liệu của bạn. Điều này tạo ra hiệu suất tối ưu từ bất kỳ động cơ nào trong khi tạo ra lượng phát thải tối thiểu. Bởi vì Fitch tăng octan, điều này cho phép các công cụ đòi hỏi nhiên liệu cao cấp để hoạt động trên một nhiên liệu cấp thấp hơn mà không bị mất hiệu suất. Fitch cung cấp một cách dễ dàng để cài đặt "bolt-on" DIY kit hoặc thả trong ứng dụng xe tăng.

Bởi vì quá trình đốt cháy là ít dư lượng carbon hoàn chỉnh hơn được hình thành, làm cho dầu bị dơ, và kim phun bẩn, bộ chế hòa khí và phích cắm. Bôi trơn cũng được cải thiện đáng kể có nghĩa là ít hao mòn trên động cơ của bạn.Xem tiếp
0966.878787