TRUNG TÂM AUTO365 Hải Phòng CN2

325 Hùng Vương - Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng

Hotline: 0763.328.328

Website: https://auto365.vn/hai-phong-cn2