AMPLY HELIX

THAM KHẢO SẢN PHẨM

Amplifier 4 kênh HELIX D FOUR

(Lượt xem: 9.853)

5.200.000 đ

Đã bán 291
Giao hàng
toàn quốc

Amplifier Mono HELIX D ONE

(Lượt xem: 1.037)

6.400.000 đ

Đã bán 499
Giao hàng
toàn quốc

Amplifier Mono HELIX M ONE

(Lượt xem: 2.738)

8.200.000 đ

Đã bán 379
Giao hàng
toàn quốc

Amplifier 4 kênh HELIX M FOUR

(Lượt xem: 2.741)

8.200.000 đ

Đã bán 166
Giao hàng
toàn quốc

Amplifier Mono HELIX M ONE X

(Lượt xem: 1.168)

11.000.000 đ

Đã bán 189
Giao hàng
toàn quốc

Bộ xử lí 6 kênh 96 kHz / 24 Bit HELIX DSP MINI

(Lượt xem: 7.990)

11.000.000 đ

Đã bán 220
Giao hàng
toàn quốc

Amplifier 6 kênh HELIX M SIX

(Lượt xem: 5.713)

12.000.000 đ

Đã bán 318
Giao hàng
toàn quốc

Bộ xử lí 8 kênh 96kHz/32Bit HELIX DSP.3

(Lượt xem: 2.860)

16.000.000 đ

Đã bán 269
Giao hàng
toàn quốc

Amplifier 4 kênh HELIX H400X

(Lượt xem: 6.881)

17.000.000 đ

Đã bán 264
Giao hàng
toàn quốc

Amplifier 2 kênh High-Res P TWO

(Lượt xem: 10.129)

23.000.000 đ

Đã bán 84
Giao hàng
toàn quốc

Bộ xử lí 10 kênh 96kHz/32Bit HELIX DSP PRO MK2

(Lượt xem: 5.748)

23.500.000 đ

Đã bán 168
Giao hàng
toàn quốc

Amplifier 8 Kênh Tích Hợp Bộ Xử Lý 10 Kênh V EIGHT DSP MK

(Lượt xem: 8.434)

30.000.000 đ

Đã bán 281
Giao hàng
toàn quốc

Amplifier 6 Kênh Tích Hợp Bộ Xử Lí P-SIX DSP

(Lượt xem: 8.720)

34.500.000 đ

Đã bán 209
Giao hàng
toàn quốc

Amplifier 4 kênh High-Res HELIX C FOUR

(Lượt xem: 4.508)

34.500.000 đ

Đã bán 352
Giao hàng
toàn quốc

Amplifier 1 kênh High-Res HELIX C ONE

(Lượt xem: 2.555)

34.500.000 đ

Đã bán 402
Giao hàng
toàn quốc

Bộ xử lý 12 kênh 96 kHz / 32 Bit signal path

(Lượt xem: 4.366)

37.000.000 đ

Đã bán 68
Giao hàng
toàn quốc